top of page

Barnens Rättigheter i FOKUS

Vi har också

rättigheter!

 

Bakgrund

Vi har startat projektet "Uppdrag 54" för att genom projektet fungera som påtryckare gällande FNs Barnkonvention. Barnen i Uppdrag 54 kommer att intervjua politiker, mediemänniskor, kulturpersoner, företagsledare och andra tänkbara personer med makt och inflytande.

Det viktigaste med projektet är att Barnkonventionen får genomslag i politiken, inom olika organisationer, media och företag när det skall fattas beslut gällande frågor som berör barn.

Vi vill med projektet skapa debatt, väcka uppmärksamhet, sprida kunskap och vara en pådrivare för att Barnkonventionen blir en lag i Sverige.

 

 

Kopplingen till projektet Tidskapseln

Under tre år (2009-2012) har vi bedrivit projektet Tidskapseln "Barnens rättigheter och jag" med stor framgång. Vi har dragit en mängd erfarenheter som stärker oss att nu påbörja Uppdrag 54.

I utformning av Uppdrag 54 har vi haft nära samtal med de barn som ingått i Tidskapseln, vilket har varit avgörande för utformning av projektet.

Våra ledord är att barnen skall ges de bästa förutsättningar genom att vi vuxna erbjuder goda kunskaper som projekt kräver. Att barnen perspektiv alltid kommer i första rummet. Att arbetssättet är lustfyllt, lärorikt och på riktigt.


 

Vad är nyskapande?

Vi vänder på perspektiven. Det är barnen som tar initiativ till att möta en vuxen person i maktposition. Det är barnen som agerar så att den vuxne blir medveten om Barnkonventionen. Det är barnens initiativ som förhoppningsvis kommer att leda till att Barnkonventionen blir en lag.

Barnen kommer att genom olika kanaler som radio, artiklar och film göra omvärlden medveten om att Barnkonventionen skall bli lag.

 

 

Målgrupp

Målgruppen som kommer att genomföra projektet är barn 7-11 år.

Antal barn som deltar i projektet är ca 60 st.

 

 

 

 

 

Projektansvarige för Uppdrag 54

Kerstin Wennergren

 

 

Projektledare för Uppdrag 54

Yarko Rhea Salazar

 

 

 


 

bottom of page