top of page

Gör

barnkonventionen

till svensk lag!

Artikel 28
"Du har rätt till gratis grundskola och uppmuntran till högre utbildning"

Tisdagen den 19 januari 2016  fick vi besök av 40 st. studenter på lärarprogrammet med inriktning grundlärare mot arbete i fritidshem. De ville veta mer om oss och hur vi jobbar med barnkonventionen.  Vi visade också vår film ”Det Gröna Hotet” . Efteråt passade vi på att intervjua några ur publiken och testa deras kunskaper om barnrättigheter och barnkonventionen. Det blev en hel del intressanta svar. De som tog hand om visningen var Desanka,  Katarina, Selma och Rosmari  från fredagsgruppen.

Veckan därpå  vi fick besök av Socionomstudenter från Göteborgs universitet  som ville få inspiration av projektet  inför ett  eget  studiebesök till en grundskola i Hammarkullen. Vi visade vår arbetsmetod och fick tillbaka  positiv respons.

Boken om U-54 är klar!

Boken om Uppdrag 54 är klar och den heter "Tips och trix med Uppdrag 54" . I boken berättar barnen om hur man arbetar med de olika frågor som rör projektet och barnkonventionen: hur man bygger en serie, hur man producerar en film utifrån en artikel ur barnkonventionen, vad är dramatiska kurvan för något?, varför ska man alltid skriva manus?, vad ska man tänka inför en intervju m.m..
Boken är riktad till andra skolbarn och kommer snart att distribueras till andra skolor i Göteborg. Vi är jättestolta över resultatet ! Ni kan gärna beställa boken från vår hemsida!

Det här projektet genomförs med stöd

av ARVSFONDEN

Radio 54 och det oundvikliga hotet

Vi lanserar vår andra filmproduktion 2016 med titel "Radio 54 och det oundvikliga hotet" en thriller där hela barnkonventionen,  i synnerhet artikel 17 ur Barnkonventionen  ifrågasätts  av onda krafter som försöker ta över samhället.
Filmen är baserat utifrån ett filmmanus av barnen på projektet Uppdrag 54 i Göteborg.
Artikel 17 ur Barnkonventionen säger:

"Du har rätt att få tillgång till och ta del av information från tidningar, tv, radio och Internet. Vuxna ska hjälpa dig att förstå och skyda dig mot skadligt material"

Projektet Uppdrag 54 är finansierad av ARVSFONDEN. Se filmen här

Viktigt!

Viktigt!

”I regeringsförklaringen som presenterades av statsminister Stefan Löfvén klargjordes att barnkonventionen ska göras till svensk lag. Detta är ett glädjande och viktigt besked som innebär att barns rättigheter kommer att stärkas och genomsyra alla samhällsområden som direkt eller indirekt rör människor under 18 år.

När barnkonventionen blir svensk lag kommer det innebära:

•att den kan ligga till direkt grund för beslut
•att kompetensutveckling inom rättsväsendet blir nödvändigt
•att barns rättigheter måste prioriteras vid eventuell konflikt med andra intressen”
 

Ur Unicefs hemsidan

Hej! Här nedan kommer en artikel ur regeringskansliet där man uppmärksammar om vårt besök till huvudstaden för att intervjua Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Vi jobbar intensivt för att färdigställa dokumentärfilmen om den här viktiga resan där vi sökte svar till massa frågor om barnrättigheter.
Det var en oförglömlig erfarenhet  för oss i vår strävan att barnkonventionen skall bli lag i Sverige .
På vår hemsidan kommer vi snart visa hur det gick till och såg ut när vi träffade en viktig politiker i självaste Rosenbad!
 

Se filmen HÄR!

 

Länkan till Regeringskansliet

 

Barn från Hammarkullen intervjuade Morgan Johansson om FN:s barnkonvention

Torsdagen den 18 februari kom fyra barn från Hammarkullen i Göteborg för att göra en filmad intervju med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Morgan Johansson fick till exempel svara på både detaljerade frågor som vad han känner till om en specifik artikel i konventionen och större frågor som hur han vill att världen ska se ut. Det kom även frågor om barn som är flyktingar och hur de ska tas om hand.

– Barnen är det viktigaste vi har i samhället och vi måste göra vad vi kan för att skydda dem – det är ju de som ska ta över efter oss. För mig är det viktigt att alla barn får växa upp i fred och gå i skolan, sa Morgan Johansson.

Intervjun ingår i en serie av intervjuer med politiker, kändisar och makthavare inom ett projekt som syftar till att uppmärksamma FN:s barnkonvention. De som intervjuade Morgan Johansson heter Desanka Petkovic, Selma Hadziselimovic, Katarina Lukac och Rosmari De la Cruz. 

Uppdrag 54 i Rosenbad!

Artikel 10
"Ifall du och dina föräldrar bor i olika länder har ni rätt att träffa varandra"

bottom of page